XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 247909.
KRS 0000312424, REGON 300929608, NIP 7792344284
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-09-01 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10695/20/509]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Dalpo Usługi sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBORKOWSKA KŁOS
2.ImionaMONIKA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK

WPISAĆ

5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE

WPISAĆ

6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK

WYKREŚLIĆ

7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE

WPISAĆ

7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKŁOS
2.ImionaJAROSŁAW MACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK

WPISAĆ

5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE

WPISAĆ

6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK

WYKREŚLIĆ

7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE

WPISAĆ

7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK