XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 247930.
KRS 0000392886, REGON 143797186, NIP 5361908663
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2011-08-04 r.
[RDF/200216/20/779]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Floraland" sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2019 DO 31.12.2019