XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 247937.
KRS 0000426449, REGON 852706097, NIP 8681761163
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-07-12 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3255/20/27]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Gerex II sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 13 maja 2020 r. dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!