XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 247987.
KRS 0000729113, REGON 380041591, NIP 9721289567
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2018-04-24 r.
[RDF/200269/20/445]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Koncept WS sp. z o.o. Spv 2 sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019