XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 248091.
KRS 0000525574, REGON 147469237, NIP 5252616677
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-10-03 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26620/20/690]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Salsa Libre sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 13 maja 2020 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!