XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 248170.
KRS 0000657455, REGON 366277867, NIP 5482678943
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2017-01-05 r.
[RDF/200327/20/673]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: A1-B2-C3 sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.05.2020 okres OD 05.11.2019 DO 31.12.2019