XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 248349.
KRS 0000345357, REGON 750078292, NIP 8370000812
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2009-12-31 r.
[RDF/200186/20/613]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Bakoma" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2019 DO 31.12.2019