XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 248648.
KRS 0000486911, REGON 243426392, NIP 6392005810
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-22 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/5902/20/68]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: E003B7 sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 13 maja 2020 r. dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, Organ nadzoru oraz Prokurenci drugiego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!