XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 248662.
KRS 0000119271, REGON 277827680, NIP 9691305450
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-28 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/2398/20/544]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
410 145

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza hurtowni chemicznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.75.Z (Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych).

Liczba rekordów:
5 191

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ECO-STEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON273466712
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE