XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 248974.
KRS 0000009446, REGON 470532106, NIP 7291981028
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-24 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4370/20/836]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Grupa WM sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki23.12.2019 R. NOTARIUSZ EWA KACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 374/2019 ZMIENIONO §6 UST.1 UMOWY.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaF.X.HIRTREITER GMBH
5.Udziały posiadane przez wspólnika14942 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.471.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego8301000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego830000,00 ZŁ