XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 249201.
KRS 0000037299, REGON 192580020, NIP 5862070426
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-21 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2633/20/916]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "L2S Polska" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 13 maja 2020 r. dokonano wpisu nr 30 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!