XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 249332.
KRS 0000514628, REGON 147296794, NIP 5223016791
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-06-25 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19581/20/122]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Mainfreight sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoKRZYŻANOWSKI
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA