XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 249492.
KRS 0000256467, REGON 220222227, NIP 8411638820
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-05-05 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5228/20/409]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Noort-Pol Products sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNIJSSEN
2.ImionaADRIAAN JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1.366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 683.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 699.500,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK