Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 37271.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 192/20
[BMSiG-36110/2021]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydziale Gospodarczym, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Kamila Jabłońskiego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, został złożony operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 209, o powierzchni 1.700 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nr 159, o powierzchni zabudowy 110 m2, budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 160, o powierzchni zabudowy 106 m2, oraz budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 161, o powierzchni zabudowy 33 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW EL1E/00010121/0 przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz udziału w części 1/2 w działce nr 206 stanowiącej drogę dojazdową, o powierzchni 1.000 m2, objętej KW EL1E/00026436/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie Karczowiska Górne, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Domżała do akt sprawy V GUp 192/20 (k. 363-410).

Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. operat szacunkowy w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21.

W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego), podając sygnaturę akt sprawy V GUp 192/20.

Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21.