Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 37310.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIX GUp 744/20
[BMSiG-36390/2021]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Syndyk masy upadłości Barbary Ziółkowskiej (sygn. akt XIX GUp 744/20) ogłasza przetarg na nabycie udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA5M/00435098/3, wraz z udziałem 1/60 w prawie własności działek 3/54 i 3/56, (WA2M/00438137/9) stanowiących drogę wewnętrzną osiedla oraz udziałem 1/24 w prawie własności działek 3/28 i 3/60, (WA5M/00435099/0) stanowiących tereny wspólne osiedla.

Cena wywoławcza wynosi 415.500,00 zł (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2021 roku, o godz. 1200, w biurze syndyka przy ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa. Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert dostępne na stronie internetowej pod adresem: kancelaria@lewandowskikancelaria.pl.