Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 37363.
SĄD REJONOWY W PRUDNIKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 109/21
[BMSiG-36413/2021]

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAO STWIERDZENIE ZASIEDZENIA W Sądzie Rejonowym w Prudniku, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 109/21 toczy się postępowanie z wniosku Gizeli Cholewa o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 632/1, mapa 6 obręb Winiary, o pow. 0,0625 ha. (brak urządzonej księgi wieczystej).W ewidencji...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!