Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 37364.
SĄD REJONOWY W BRZESKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 356/20
[BMSiG-36159/2021]

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku pod sygn. akt I Ns 356/20 z wniosku Zbigniewa Górowskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie, że wnioskodawca nabył przez zasiedzenie z dniem 8 sierpnia 2019 r. udział wynoszący 5/6 w nieruchomości położonej w Paleśnicy, składającej się z dz. ew. nr 215 o pow. 0, 57 ha, stanowiącej rolę, ujawnionej w KW nr...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!