Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 47006.
SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 46/20
[BMSiG-46108/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt V GUp 46/20), obejmującym likwidację majątku Beaty Żukiewicz (PESEL (informacja ukryta) ) oraz Tomasza Żukiewicza (PESEL (informacja ukryta) ), nieprowadzących działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 r.:

1. wydzielił z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości dłużników Beaty Żukiewicz i Tomasza Żukiewicza, położonej w Jeleniej Górze przy (informacja ukryta), kwotę 50.400 zł - odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwudziestu czterech miesięcy (2.100 zł);

2. na poczet powyższej kwoty przyznać dłużnikom zaliczkę w wysokości 25.000 zł.