Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 64243.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GUp 91/21
[BMSiG-63587/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Sławomira Kozaka, Ewy Kozak, nieprowadzących działalności gospodarczej, w sprawie o sygnaturze akt XV GUp 91/21, na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 października 2021 r., wydał postanowienie o umorzeniu zobowiązań następującej treści:

1. umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego Sławomira Kozaka (PESEL (informacja ukryta) ) powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 19 lutego 2021 r., z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
2. umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłej Ewy Kozak (PESEL (informacja ukryta) ) powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 19 lutego 2021 r., z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
3. obciążyć Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

Na postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.