Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 73220.
KRS 0000688695, REGON 367902965, NIP 8971842734
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-07-28 r.
[BMSiG-72809/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ab24 sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Zgromadzenie Wspólników spółki AB24 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, uchwałą z dnia 22.01.2021 r. postanowiło o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby pod adresem Spółki zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!