Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 73274.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XI GU 1271/21, XI GUp 1155/21
[BMSiG-72684/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1271/21, ogłosił upadłość dłużnika Macieja Knorna (PESEL (informacja ukryta) ), zam.: (informacja ukryta), 60-002 Poznań, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 1155/21.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali syndykowi (na adres: (informacja ukryta), Poznań) swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres wskazany w obwieszczeniu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego.

Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kociołka, licencja nr 387.