Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1135521.
KRS 0000837929, REGON 260687739, NIP 6572910232
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-04-30 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/12060/21/80]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kopalnia Józefka sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 16 listopada 2021 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!