Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 63211.
KRS 0000787276, REGON 383658754, NIP 7441822338
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-06-17 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11/21/727]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Grabplast sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.02.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI
2.ImionaJÓZEF KAROL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.900,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 297 000,00 ZŁ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPUCHALSKI
2.ImionaANTONI WIESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.900,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 297 000,00 ZŁ

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRUBALSKI
2.ImionaJAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.900,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 297 000,00 ZŁ

4

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRUBALSKI
2.ImionaEDMUND Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.900,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 297 000,00 ZŁ

5

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPROJS
2.ImionaBARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.900,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 297 000,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ