XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 83880.
KRS 0000749185, REGON 381328260, NIP 5423328265
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-09-17 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/146/21/796]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Warszawska 64 sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki21.12.2020 R. W KN PIOTRA NIEMOTKI W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 7895/2020 W § 9 DODANO UST. 1 (Z INDEKSEM 1), DODANO UST. 2 (Z INDEKSEM 1), DODANO UST. 5 (Z INDEKSEM 1

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZECH
2.ImionaANGELIKA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego1.282.500 (JEDEN MILION DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego652.500 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego275.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 2.

1

1.Wartość wkładu zwróconego245.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnegoNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZECH
2.ImionaCEZARY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego1.282.500 (JEDEN MILION DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego652.500 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego255.000 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 2.

1

1.Wartość wkładu zwróconego245.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to zwrot wkładu niepieniężnegoNIE

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.