Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 85604.
KRS 0000232035, REGON 300041076, NIP 7822323394
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-04-19 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3812/21/149]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ten Fee sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WYKREŚLIĆ

1.Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 11.12.2014 REPERTORIUM A NR 7 762/2014 AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 11.12.2014 REPERTORIUM A NR 7 762/2014 AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA ROZWIĄZANIE SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO (ART. 25D UST. 1 USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM) NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2020 R., SYGN. PO. VIII NS-REJ. KRS 13337/20/295,

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.