I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 2265.
KRS 0000134662, REGON 272391478, NIP 9540014559
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-21 r.
[BMSiG-1016/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "Chemia - Katowice" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego "CHEMIA - KATOWICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS 0000134662, wpis do rejestru: 21.10.2002 r. wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.