V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 2469.
SĄD REJONOWY W PILE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 922/19
[BMSiG-1060/2021]

W Sądzie Rejonowym w Pile, pod sygn. akt I Ns 922/19, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Kobuszewskim, zmarłym dnia 26.11.2003 r. w Pile, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Pile. W skład spadku wchodzi udział w zabudowanej nieruchomości położnej przy (informacja ukryta) w Kaliszu Pomorskim. Wzywa się...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.