Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 594089.
KRS 0000400999, REGON 145866974, NIP 9512350618
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-11-03 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21782/22/170]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Ronson Development Partner 2 sp. z o.o. - Capital 2011" sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2022.07.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki5.04.2022 R., REP. A NR 5124/2022, NOTARIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: §7. UST.2, §8., §12. UST.2.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRONSON DEVELOPMENT CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON140518381
4.Numer KRS0000256774 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej324.077,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego324.077,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego24.077 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Wartość wkładu wniesionego300.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRONSON DEVELOPMENT CREATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON140169816
4.Numer KRS0000237517 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej913,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego913,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego913,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRONSON DEVELOPMENT SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON140988796

10.Wysokość sumy komandytowej4.046,00 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej329.036,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego4.046,00 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego329.036,00 ZŁ

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego324.990,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE