Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 49009.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 2/16
[BMSiG-48873/2022]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 15 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, na posiedzeniu niejawnym w sprawie upadłości Waldemara Wnuka, w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego, postanawia:

1. stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Waldemara Wnuka,

2. umorzyć w całości niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym zobowiązania Waldemara Wnuka, z wyłączeniem zobowiązań, o których mowa w art. 369 ust. 3 Prawa upadłościowego.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Radomiu.