Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 49161.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE, VI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VI Ns 711/19
[BMSiG-48823/2022]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w VI Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt VI Ns 711/19, toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Ireny Kulig o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Kłos-Kargol z domu Kłos, córce Bolesława i Ludwiki, urodzonej 27 lipca 1923 roku w Warszawie, zmarłej w dniu 31 stycznia 2018 roku w miejscowości Rockville w stanie Connecticut (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), ostatnio stale zamieszkałej w Enfield, Connecticut.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku