Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 60429.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 622/20
[BMSiG-60255/2022]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 622/20 toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Stemplewskiej z udziałem Capitea (poprzednio GetBack) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o umorzenie utraconych dokumentów wyemitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w postaci...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!