Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1847.
KRS 0000721550, REGON 369601185, NIP 5833288944
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-02-28 r.
[BMSiG-1042/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Innoaux sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

My, niżej podpisani Robert Aleksander Ignatiuk i Adam Woch niniejszym składamy rezygnację z członkostwa w Zarządzie spółki INNOAUX sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, nr KRS 0000721550, z dniem 15.02.2022 roku. Jednocześnie działając na podstawie art. 202 § 6 Kodeksu spółek handlowych na ten sam dzień na godzinę 1200 zwołujemy Nadzwyczajne Zgromadzenie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!