Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1855.
KRS 0000513531, REGON 321538165, NIP 8513176702
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-06-20 r.
[BMSiG-1211/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Stutteri Simoni sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Stutteri Simoni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie (nr KRS 0000513531) uchwałą z dnia 8 grudnia 2021 r. postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!