Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1858.
KRS 0000808457, REGON 384610962, NIP 1251699297
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-10-11 r.
[BMSiG-1093/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Panot sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator spółki PANOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Markach, KRS 0000808457, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki w dniu 4.01.2022 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Likwidator wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!