Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1874.
KRS 0000355323, REGON 221008080, NIP 5862253658
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-04-29 r.
[BMSiG-1256/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Vgl Road sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Działając na podstawie art. 543 KSH, Zarząd Spółki VGL Road Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, KRS 0000355323 ("Spółka Przejmująca 2"), ogłasza, iż w dniu 29.12.2021 r. dokonano rejestracji podziału Spółki SOLID LOGISTICS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000209516 ("Spółka Dzielona"), w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. przez przeniesienie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!