Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1878.
KRS 0000076693, REGON 273716184, NIP 6310200831
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-29 r.
[BMSiG-1087/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Huta Łabędy SA sprawozdanie finansowe

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1, w związku z art. art. 4181 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy (informacja ukryta) (Budynek Dyrekcji - pokój...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!