Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1879.
KRS 0000781892, REGON 146640835, NIP 1132864896
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-04-12 r.
[BMSiG-1004/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kool2Play SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Kool2Play S.A. informuje o dokonaniu w dniu 8 grudnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, wpisu połączenia Kool2Play S.A., jako Spółki przejmującej, oraz Buzzrounds Sp. z o.o., jako Spółki przejmowanej, poprzez przejęcie całego majątku Spółki Buzzrounds Sp. z o.o. przez Kool2Play S.A. (KRS...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!