Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 1990.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 259/20/KT
[BMSiG-1084/2022]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Bernadety Potrykus, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 259/20/KT, został sporządzony w dniu 29 listopada 2021 r. i złożony w dniu 30 listopada 2021 r. Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko temu planowi podziału.

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości sporządzony w dniu 29 listopada 2021 r. i złożony Sędziemu komisarzowi w dniu 30 listopada 2021 r. może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, każdy zainteresowany.