Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 2058.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GUp 314/21
[BMSiG-1097/2022]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Józefy Szlachty, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt VIII GUp 314/21, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka Sądowi w dniu 10 stycznia 2022 r. opisu i oszacowania przysługującego upadłej udziału w nieruchomości objętej Księgą Wieczystą CZ1Z/00033670/9 oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy (informacja ukryta).

W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania każdy zainteresowany może złożyć zarzuty.