Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 19618.
KRS 0000468103, REGON 008085390, NIP 5260300670
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2013-07-01 r.
[RDF/365728/21/629]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.12.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.07.2020 DO 30.06.2021