Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20145.
KRS 0000090369, REGON 011860599, NIP 5321047137
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2002-02-12 r.
[RDF/365715/21/169]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Invest One" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.12.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 31.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020