Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 20914.
KRS 0000382244, REGON 160384226, NIP 7561967341
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-03-29 r.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/10794/21/212]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Unimot SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.12.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoWRÓBLEWSKI
2.ImionaRAFAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA