Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 374791.
KRS 0000006312, REGON 190966301, NIP 5831023182
SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-09 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3886/23/6]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Mol Polska sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2023.05.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 139 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaLOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaMOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1.12.2022 R., REP. A NR 13145/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY KLAUDIA JOWITA KOZYRA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ARTURA STANISŁAWA KOZAKA W WARSZAWIE, ZMIENIONO W CAŁOŚCI AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI I PRZYJĘTO W JEGO MIEJSCE NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPOLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON610188201
4.Numer KRS0000028860 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika47.222 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.222.000 ZŁ.
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY
5.Udziały posiadane przez wspólnika47.222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.222.000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNYM Z NICH POWINIEN BYĆ PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBOJEMSKI
2.ImionaSEBASTIAN MACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFUNDAMEŃSKA
2.ImionaANNA TERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaAUSTEN
2.ImionaRICHARD Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGARAI
2.ImionaZOLTÁN Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAREMBA
2.ImionaPIOTR PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBĄK
2.ImionaKAROLINA JOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZABAŃSKA
2.ImionaANNA BEATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOPIŚ
2.ImionaSEBASTIAN KRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPITT
2.ImionaROBERT THOMAS Ikona RSS

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaORTUTAY
2.ImionaZSUZSANNA ÉVA Ikona RSS

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZUTRÉLY
2.ImionaGERGELY FERENC Ikona RSS

Rubryka 3. Prokurenci

1

Dla pozycji:

1.NazwiskoBOŁDAK
2.ImionaSTANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, PRZY CZYM PROKURENT STANISŁAW BOŁDAK MOŻE DZIAŁAĆ Z KTÓRYMKOLWIEK PROKURENTEM ŁĄCZNYM.

WPISAĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)

2

Dla pozycji:

1.NazwiskoKAPICA
2.ImionaROBERT STEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z O.O WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU PANEM SEBASTIANEM BOJEMSKIM.

WPISAĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)

3

Dla pozycji:

1.NazwiskoKRZEMIŃSKA
2.ImionaAGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z O.O WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU PANEM SEBASTIANEM BOJEMSKIM.

WPISAĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)

4

Dla pozycji:

1.NazwiskoBELNIAK
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z O.O WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU PANEM SEBASTIANEM BOJEMSKIM.

WPISAĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)

5

Dla pozycji:

1.NazwiskoKWIATKOWSKI
2.ImionaPIOTR RAFAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z O.O WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU PANEM SEBASTIANEM BOJEMSKIM.

WPISAĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)

6

Dla pozycji:

1.NazwiskoTYC
2.ImionaJAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU LOTOS PALIWA SP. Z O.O. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURETNÓW ŁĄCZNYCH, PRZY CZYM PROKURENT JAROSŁAW TYC MOŻE DZIAŁAĆ Z KTÓRYMKOLWIEK PROKURENTEM ŁĄCZNYM

WPISAĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)

7

Dla pozycji:

1.NazwiskoROSÓŁ
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU LOTOS PALIWA SP. Z O.O. WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU PANEM SEBASTIANEM BOJEMSKIM

WPISAĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)

8

1.NazwiskoHORVÁTH
2.ImionaJÁNOS Ikona RSS
4.Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)

9

1.NazwiskoMOZGA
2.ImionaGÁBOR Ikona RSS
4.Rodzaj prokuryPROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)