Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 3673.
KRS 0000464836, REGON 161532226, NIP 7532432270
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-06-05 r.
[BMSiG-3091/2023]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Głuchołaska Grupa Producentów Roślin Oleistych sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator GŁUCHOŁASKIEJ GRUPY PRODUCENTÓW ROŚLIN OLEISTYCH Sp. z o.o. w likwidacji w Charbielinie informuje, że Zgromadzenie Wspólników w dniu 22.11.2022 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem 1.01.2023 r. W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności pod adresem siedziby...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!