Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 3675.
KRS 0000747286, REGON 381182224, NIP 6482791539
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-09-03 r.
[BMSiG-2944/2023]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Greenfield Plan sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Greenfield Plan Sp. z o.o. w Katowicach zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000747286, informuje, że uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.01.2023 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 2.872.800 zł do kwoty 790.200 zł, poprzez umorzenie 57.456 udziałów w kapitale...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!