Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 3681.
KRS 0000616165, REGON 364403813, NIP 6793128145
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-05-06 r.
[BMSiG-2981/2023]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Leonardo Fund ASI Sp. z o.o. w Krakowie (KRS 0000616165) ogłasza o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały nr 2/01/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 5.01.2023 r. o kwotę 100 zł, tj. z kwoty 6650 zł do kwoty 6550 zł, poprzez umorzenie 2 udziałów własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!