Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 3859.
KRS 0000381857, REGON 241899531, NIP 5472132668
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-03-24 r., sygnatura akt: BB VIII Ns-Rej. KRS 493/23/507
[BMSiG-3117/2023]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Grupa Lukas sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu GRUPA LUKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!