Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 3905.
SĄD REJONOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 389/22
[BMSiG-3139/2023]

Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 389/22 toczy się postępowanie z wniosku Marii Dymon o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Kłyżu, gm. Żabno, oznaczonej jako: - działka nr 291 o powierzchni 0,46 ha, objętej Aktem Własności Ziemi nr 19/76, w którym jako właściciel...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!