Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 3906.
SĄD REJONOWY W NISKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 548/22
[BMSiG-3061/2023]

Przed Sądem Rejonowym w Nisku, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ulanów o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości objętej Księgą Wieczystą TB1N/00008725/0, położonej w Ulanowie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 365, o powierzchni 0, 0421 ha. W powyższej księdze wieczystej w dziale II wpisani są...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!