Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 3909.
SĄD REJONOWY W JAROSŁAWIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 656/21
[BMSiG-3025/2023]

W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 656/21 toczy się postępowanie z wniosku Bronisławy Olejarka z udziałem: Waldemara Walanus, Jacka Walanus, Mariusza Walanus i Antoniny Stańko o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 2528/4 o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!